lisbeth

KANDIDAT på Sognelisten


Lisbeth Ulsøe

56 år. Cand. mag. i historie og IT. Handicapmor. Har de seneste 8 år som suppleant deltaget i menighedsrådsarbejdet. Interesserer mig bl.a. for menneskers forhold til - og brug af - kirken. Vil gerne bidrage til at styrke det frivillige sociale arbejde i kirkens regi, herunder styrke samspillet de frivillige imellem.

Jeg er 56 år gammel og har været kirkegænger i Vor Frue i mange år. Jeg har 8 års erfaring som suppleant til menighedsrådet i Vor Frue Sogn, og er nu klar til at tage ordentligt fat som fuldt medlem, efter at begge mine drenge er flyttet hjemmefra.


Arbejdet og samarbejdet:

Hvis jeg bliver medlem af det nye menighedsråd, vil jeg arbejde helhjertet for et godt samarbejde, såvel mellem kirkerne i sognet indbyrdes som mellem kirkerne og deres brugere. Jeg sætter stor pris på de mange gode tiltag, som findes i det daglige trosliv: Sorgarbejdet, som jeg gerne vil styrke, specialgudstjenester, f.eks. for spædbørn, natkirkens liturgiske laboratorium og i særdeleshed den åbenhed, der er overfor andre grene af den kristne tro og andre trosretninger. Jeg ser med glæde på den meget høje brugsgrad, der er af kirkerne, og jeg glæder mig også over, at Sct. Andreas bliver mere og mere brugt af sognets menighed.


Udvikling af kirkens tilbud:

Jeg vil arbejde for, at sognets beboere bliver spurgt om, hvad de synes om kirken og dens ”produkter”. Kan det gøres bedre, hvordan og hvorfor? Det vil være fint med input til nye tiltag. Jeg vil gerne arbejde med at informere om kirken på et ordentlig og respektfuld måde, sådan at f.eks. tilflyttere og konvertitter kan føle sig velkomne. Jeg missioner aldrig, men jeg taler gerne med alle om min tro. 


Medarbejdernes trivsel og rekruttering af frivillige:

Gennem mine år i kirken har jeg ofte haft lejlighed til at få en sludder med medarbejderne, såvel de ansatte som de frivillige, og her kan jeg mærke et stort behov for at ’blive set’. Den daglige anerkendelse er vigtig for alle.


Jeg vil arbejde for, at menighedsrådet ud over fortsat at sørge for ordentlige og forsvarlige arbejdsforhold for medarbejderne også skaber fokus på deres trivsel. At vi så vidt muligt er til stede ved arrangementerne i kirken, og at vi forsøger at tiltrække flere frivillige, feks til Mandegrupper for ensomme mænd.


Information:

Jeg vil arbejde for, at alle nye menighedsrødder får en solid indføring i arbejdet, helst på et kursus. Fokus skal være på Menighedslovens og forretningsordenen, så arbejdet i menighedsrådet bliver mere struktureret. Menighedsrådets arbejde skal være tilgængeligt for alle i sognet, f.eks. via hjemmesiden.


Synligt og demokratisk menighedsråd: 

Jeg vil gerne arbejde for, at der altid er minimum ét medlem af menighedsrådet til stede ved kirkekaffe om søndagen. På den måde vil man være synlig og tilgængelig for de sognebørn, der måtte have noget på hjerte.


Jeg kunne også ønske mig, at menighedsrådets sammensætning bedre afspejlede sognets meget blandede befolkning. Jeg vil gerne arbejde for, at f.eks. hjemløse kan vælges til menighedsrådet, også selvom de selv modtager hjælp fra kirken. Jeg mener, at de tre øverst placerede suppleanter fast bør inviteres til menighedsrådets møder. Det er ikke sket hidtil, og det udgør et demokratisk problem.1. Karsten Fledelius

2. Mogens Lønborg

4. Erik Thorsen

5. Geert Madsen

6. Mette-Katrine Ejby Buch

7. Philip Nyborg

8. Lisbeth Ulsøe

9. Henrik Adamsen