Henrik

KANDIDAT på Sognelisten


Henrik Adamsen

47 år, jurist, selvstændig advokat. Suppleant til det nuværende menighedsråd. Ønsker at bidrage til en domkirke, der værner om de kristne værdier både i kirken men også om Danmark som en kristelig, værdibaseret nation, og som er i øjenhøjde med sine sognebørn som sognekirke men også bevidst om sin særstatus for landet.