Geert

KANDIDAT på Sognelisten


Geert Madsen

Jeg er uddannet ingeniør med økonomi og produktion som speciale. Jeg er nu gået på pension efter 34 års ansættelse som ledelseskonsulent hos IBM. Jeg har været tilknyttet menighedsrådsarbejde siden 2006 - først i Sct. Andreas Sogn, og siden 2012 ved Vor Frue sogn. I alle årene har jeg været kirkeværge ved Sct. Andreas kirke.

Jeg er 72 år og uddannet ingeniør med økonomi og produktion som speciale. Jeg er nu gået på pension efter 34 års ansættelse som ledelseskonsulent hos IBM.


Jeg har været tilknyttet menighedsrådsarbejde siden 2006. Først i Sct. Andreas Sogn, hvor jeg bl. a. virkede som kirkeværge. Efter sammenlægningen af Vor Frues og Sct. Andreas' sogne har jegværet aktiv i det fælles menighedsråd, Vor Frues Sogns menighedsråd. Her er jeg fortsat kirkeværge for Sct. Andreas Kirke.


Har været aktiv i følgende udvalg: Forretningsudvalg, Budgetudvalg, Personaleudvalg samt været formand for Kommunikationsudvalget, Sorte Gryde-udvalget og Sct. Andreas-udvalget. De to sidste udvalg har især ligget mit hjerte nært, og jeg håber fortsat at kunne yde en indsats for de hjemløse i København og for Sct. Andreas Kirkens beståen som egentlig sognekirke for lokalområdets beboere.


Jeg har i det nuværende menighedsråd talt og kæmpet meget for Sct. Andreas kirkens overlevelse som sognekirke i lokalsamfundet. Jeg vil i det nye menighedsråd  stoppe alle forsøg på at få nedlagt Sct Andreas som selvstændig kirke.


2. Mogens Lønborg

4. Erik Thorsen

5. Geert Madsen

6. Mette-Katrine Ejby Buch

7. Philip Nyborg

8. Lisbeth Ulsøe

9. Henrik Adamsen