Marielouise

KANDIDAT på Sognelisten

 

Marielouise Mærkedahl

Adjunkt, teolog, 47 år. Gift med to børn. Menighedsrådsmedlem siden 2008 (Sct. Andreas sogn og derefter Vor Frue sogn), særligt med fokus på personale og økonomi. I det nye menighedsråd vil jeg lægge flere kræfter i begge kirkers aktiviteter for børn, særligt børn i skolealderen. Her har vi en meget vigtig opgave!

Min motivation og engagement

Som medlem af Vor Frue Sogns Menighedsråd ønsker jeg at bidrage til at skabe de ledelsesmæssige rammer for en transparent, effektiv og smidig forvaltning af Vor Frue og Sct. Andreas Kirkers aktiviteter.

 

Jeg vil arbejde for at frigive maksimale personalemæssige og økonomiske ressourcer til afholdelse af gudstjenester og andre aktiviteter, der afspejler det omgivende samfund, så Vor Frue Kirke forbliver en åben, mangfoldig kirke, hvor alle mennesker finder vej - uanset deres sociale og kulturelle baggrund.

 

Respekten for menneskers forskellighed ligger mig meget på sinde, og jeg er overbevidst om, at netop Vor Frue Kirke som Københavns Domkirke sammen med Sct. Andreas Kirke kan tjene som et værdigt og rummeligt eksempel på, hvordan kristendommen både kan forkyndes og leves i et demokratisk samfund som det danske i det 21. århundrede.

 

Vi skal – ideelt set – favne ethvert behov, om det er ro og fordybelse i den klassiske gudstjeneste, meditation og nadvergudstjeneste i Natkirkens smukt belyste kirkerum, eksperimenterende musik og film, eller klassiske koncerter med eller uden kor på højt internationalt niveau.

 

Vi skal således fortsætte de aktiviteter, som vi med succes laver – og samtidig skabe nye, der når ud til de mennesker, der endnu ikke har fået blik for kirkens muligheder og kristne menneskesyn.

 

Aktiviteter for børn

Et af de områder, som vi skal styrke er aktiviteter for børn i både Vor Frue og Sct. Andreas kirke. Vi har i forvejen fokus på babysalmesang og leg og rytmik for og børnegudstjenester, men vi skal også tilbyde aktiviteter for børn fra 8 – 10+.

 

Det bliver en vigtig opgave at udvikle nye børneaktiviteter i samarbejde med kirkens præster og kirke- og kulturmedarbejdere. Jeg forestiller mig, at der f.eks. kunne være et behov for at udvikle studiekredse eller -ture for store børn og teenagere med både et eksistentielt og religiøst fokus.

 

Min baggrund

Jeg er gift og har en søn (12) og en datter (6). Sammen har vi deltaget i utallige børnegudstjenester i Sct. Andreas og Vor Frue Kirker siden 2007. I det hele taget har babysalmesang og børnegudstjenester fyldt meget i mit personlige kirkeliv.

 

Jeg har 8 års erfaring med menighedsrådsarbejde fra både Sct. Andreas og Vor Frue Sogne. Min erfaring har givet mig stor viden og indsigt i den administrative ledelse af kirkens personale og økonomi. Det er i disse opgaver jeg har lagt min tid, energi og interesse med ambitionen om at medvirke til at skabe en effektiv og transparent ramme om forvaltningen af Vor Frue kirkes ligningsmidler. Her har jeg i høj grad kunnet trække på min erhvervserfaring fra private og offentlige virksomheder både inden for marketing, HR og administration samt undervisning.

 

Opgaver i Sct. Andreas og Vor Frue Sognes menighedsråd:

Kontaktperson

Kasserer

Formand for natkirkeudvalget

Medlem af forretningsudvalg